Brf Rosen 13&14
Start Fastigheten Kontakt Dokument Regler gällande störning

Fastigheten

 

Fastigheterna byggdes 1899 och består av 2 flerbostadshus med 4-5 våningar.Byggnadernas totalyta är 3 233 kvadratmeter, fördelat på lägenhetsyta 2 708 kvm och butik 355 kvm samt lager 170 kvm.

 

Föreningen upplåter 50 lägenheter med bostadsrätt:

1 rok - 24 st       

2 rok - 10 st 

3 rok - 16 st

Föreningen har även 3 lägenheter som hyrs ut.

 

Pågående projekt


De stora pågående projekten är installation av bergvärme, försäljning av cykelrummet som blir lägenheter (samt en ordentlig uppfräschning av gården i 25:an samt 27:an. Detta kommer att innebära byggarbeten på gårdarna, men i förlängingen också ett rejält lyft för utseendet på gården. Samtliga beräknas vara klara under 2017.

Framöver kommer mindre projekt att genomföras, framförallt sådana som ökar trivseln och glädjer medlemmarna i föreningen, men som inte påverkar boendekomforten under arbetet. Utöver ovan nämnda projekt planeras inga större renoveringsprojekt.

Stammarna har besiktigats och inget stambyte är planerat inom de närmaste åren. 

Avgiftshöjningar planeras inte. 

Årsredovisning samt stadgar finna under fliken Dokument. 

 

Vanliga frågor och svar Allmänna frågor

Svar/beskrivning

När bildades föreningen?


Ombildningen slutfördas 2008. Föreningen registrerades 1999

Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening?

Äkta

Antal bostadsrätter?


50 stycken

Äger föreningen marken?

Ja

Antal hyresrätter?

Totalt 3 st

Inte planerad försäljning

Antal lokaler samt verksamhet i dessa?

PickyLiving- Kök
Al Dente – matlagningskurser

Comb - Frisör

Vad ingår i månadsavgiften?

Vatten, värme och analogt kanalutbud

Finns det några gemensamhetslokaler?


Nej

Följer med bostadsrätten även rätt till parkeringsplats/garage?

Nej

Har stambyte genomförts?

Stammarna byttes i mitten på 70-talet

Är el-stigarna bytta?

El-stigarna är från mitten av 70-talet

Har andra större renoveringar genomförts?

2010/2011: Alla fönster utbytta, byte till säkerhetsdörrar, renovering av trapphus, portaler soprum, cykelrum, nytt centralt nyckelsystem, postboxar i portaler.
2011: Dräneringsarbete på gården genomförs

2011: Brandgavel bakom 25c och 27c samt nya fönster. Reperation av ytskikt samt isolering

2011: Gatufasad – lagning av taknock

Finns det balkongplaner i fastigheten?

Ja, byggda 2011

Finns planer för byggnation av vindsvåningar?

Röstades nej på tidigare stämma. Frågan kommer tas upp för omröstning igen under hösten 2017.

Har andra större reparationer eller ombyggnader av fastigheten beslutats eller diskuterats?


Ja, försäljning av ytan som idag är cykelrum, samt installation av bergvärme.

Typ av ventilation?


Mekanisk frånluft

Typ av uppvärmning?


Fjärrvärme

Finns kabel-TV i fastigheten?

ComHem, endast analogt grundutbud ingår i avgiften.

Finns bredband i fastigheten?


ComHem, ingår ej i avgiften.

Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats?

Planer eller behov på ändring av avgiften finns ej i dagsläget.

Tar föreningen ut överlåtelseavgift?

Köpare: 2,5 % av prisbasbelopp

Tar föreningen ut pantsättningsavgift?

1 % av prisbasbelopp

Ägarandelar

Accepteras släkt/ föräldra/barnägande?

I de flesta fall ja

Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål?


Styrelsen äger rätt att bevilja juridisk person medlemskap endast under förutsättning att samtliga styrelseledamöter ställt sig bakom beslutet. Tidigare har styrelsen beslutat att inte göra det.

Finns det något övrigt som en köpare bör informeras om?

Nej

Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor?

Ordförande, se "kontakt". Företrädesvis via mail, alternativt via telefon utanför normala arbetstider.

Vart ska ansökan om medlemskap skickas?

Brf Rosen 13 & 14
Karlbergsvägen 27
113 27 STOCKHOLM Uppdaterad 31 Maj 2017.

 

 

 

 

 
Cykelrummet år 1955

Ustikt från 25C våren 2015

Utsikt 25C våren 2014

 
 
brfrosen1314.hemochfastighet.se
Brf Rosen 13&14 © 2020


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Nabo