Brf Rosen 13&14
Start Fastigheten Kontakt Dokument Regler gällande störning

Det är viktigt att vi som medlemmar visar hänsyn till varandra och undvika störningar.
Spela därför inte musik eller titta på TV så att störningar uppkommer för dina grannar.
Visa extra hänsyn mellan 22.00 - 07.00. Under dessa tider
spika eller borra inte i väggar, använd inte tvättmaskin och flytta inte runt möbler.
 
 
brfrosen1314.hemochfastighet.se
Brf Rosen 13&14 © 2020


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Nabo